Perkhidmatan Print
Written by Administrator | Wednesday, 03 February 2010 04:01   
Perkhidmatan

Channel-E
Maklumat bahagian ini boleh juga di muatturun dari bahagian eDokumen

Semua Pembayaran Yuran Melalui Channel-E Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa mulai sesi 1/20062007, segala pembayaran yuran pengajian dan lain-lain adalah diwajibkan melalui kemudahan channel-e (BCBB internet banking). Pembayaran melalui slip bank telahpun dimansuhkan penggunaannya. Sila rujuk manual penggunaan channel-e yang disediakan. Kerjasama daripada semua pelajar adalah sangat diharapkan bagi menjayakan kaedah pembayaran ini yang lebih cepat, tepat dan mudah.

1. Manual Pengguna.
2. Channel-E Bank Bumiputra Commerce.
3. Academic Information Management System

Kaunter Bayaran Pelajar
Perkhidmatan Kaunter Pembayaran Pelajar bertempat di Aras 1Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP), UTM Skudai.

1. Jadual Perkhidmatan Kaunter

Last Updated on Wednesday, 14 April 2010 04:47