Tahun 1998

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Bil 6/98 Peraturan Berkaitan Penutupan Akaun dan Tuntutan Perbelanjaan Mengurus 1998hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 977
file icon Bil 4/98 Tatacara Menguruskan Kehilanganhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1008
Dengan berkuatkuasanya pekeliling pejabat bendahari bil 2 tahun 2007, peraturan yang terkandung di dalam pekeliling bil 4/98 adalah dibatalkan.
file icon Bil 5/98 Tatacara Penerimaan Hadiah/ Dermahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1030
Dengan berkuatkuasanya pekeliling pejabat bendahari bil. 2 tahun 2007, peraturan yang terkandung di dalam pekeliling bil. 5/98 adalah dibatalkan.
file icon Bil 1/98 Langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan dan mengawal perbelanjaan Universitihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1088
file icon Bil 3/98 Penerangan Tatacara Pelupusan Harta Tetap, Inventori dan Stok di UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1551
Dengan berkuatkuasanya pekeliling pejabat bendahari bil 2 tahun 2007, peraturan yang terkandung di dalam pekeliling bil 3/98 adalah dibatalkan.
file icon Bil 2/98 Tatacara Pengurusan Harta Tetap, Inventori dan Stokhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1952
Dengan berkuatkuasa pekeliling pejabat bendahari bil 2 tahun 2007, peraturan yang terkandung di dalam pekeliling bil 2/98 adalah dibatalkan.