Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 627
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 635
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 709
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 720
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 722
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 729
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 734
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 771
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 772
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 810
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 814
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 819
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 842
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 843
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 848
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 855
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 860
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 889
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 940
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 942
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 960
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 974
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 980
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1057
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1068
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1090
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1091
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1143
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1158
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1175
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1248
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1263
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1298
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1344
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1388
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1391
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1468
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1697
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1932
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 2103