Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 645
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 650
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 725
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 729
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 731
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 743
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 746
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 778
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 779
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 824
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 834
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 834
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 853
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 858
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 859
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 870
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 872
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 903
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 948
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 965
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 978
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 989
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 992
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1073
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1089
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1103
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1119
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1161
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1177
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1204
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1267
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1312
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1312
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1404
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1412
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1424
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1482
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1730
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1985
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 2229