Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 556
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 572
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 625
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 638
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 662
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 664
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 681
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 706
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 707
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 738
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 742
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 752
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 767
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 775
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 776
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 777
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 792
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 812
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 861
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 866
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 871
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 875
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 904
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 940
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 942
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 974
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 983
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1012
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1029
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1043
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1083
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1111
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1119
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1140
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1249
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1257
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1297
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1402
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1622
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1659