Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 602
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 638
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 718
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 733
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 733
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 739
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 770
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 772
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 798
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 811
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 824
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 835
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 846
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 850
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 855
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 856
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 914
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 926
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 942
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 955
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 966
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 982
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1022
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1062
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1078
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1085
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1141
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1156
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1174
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1182
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1241
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1247
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1278
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1367
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1411
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1420
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1431
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1720
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1910
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 2117