Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 714
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 728
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 809
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 826
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 838
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 842
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 845
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 904
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 919
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 923
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 930
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 934
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 940
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 946
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 956
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 978
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 981
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1003
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1082
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1096
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1108
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1139
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1175
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1205
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1241
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1254
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1301
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1338
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1338
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1353
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1426
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1534
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1548
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1555
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1641
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1658
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1698
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1891
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 2303
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 2701