Panduan Pengguna Sistem IFMS
Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut disini.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]
file icon Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 844
file icon Borang Tuntutan Doktor Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 877
file icon Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 956
file icon Belanjawanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 966
file icon Borang Tuntutan Elaun Pakaianhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 990
file icon Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1024
file icon Jernalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1035
file icon Borang Tuntutan Syarahan Sambilanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1065
file icon Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1066
file icon Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamuhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1084
file icon Borang Tuntutan Lamparan Kerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1089
file icon Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasamahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1089
file icon Pelaburanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1090
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1124
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1133
file icon Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas IIhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1140
file icon Penerimaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1161
file icon Borang Pelbagai Arahan Pembayaranhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1172
file icon Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1273
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagaihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1319
file icon Modul Penyelenggaraan Charge-linehot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1351
file icon Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)hot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1358
file icon Bil Tuntutanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1371
file icon Percetakan Cekhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1455
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honoriumhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1511
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1514
file icon Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1523
file icon Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerjahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1616
file icon Penyesuaian Bankhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1684
file icon Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1705
file icon Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaanhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1706
file icon Tuntutan Elaun Pindah Tukarhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1736
file icon Lejar Amhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1842
file icon Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Dirihot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 1959
file icon Buku Vothot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 1974
file icon Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemanduhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 2116
file icon Perolehanhot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 2238
file icon Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professionalhot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 2312
file icon Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negarahot!Tooltip 01/19/2010 Hits: 2715
file icon Pembayaran (e-form + Invois)hot!Tooltip 07/29/2011 Hits: 3284