Tugas / Fungsi PDF Print E-mail
Written by Ilfi Bin Norman | Monday, 22 February 2010 07:10   

Tugas / Fungsi Unit Bayaran & Amanah

Nama/Jawatan Tugas/Fungsi

Tn Hj Abu Bakar Bin Mohd Salleh
(Timbalan Bendahari)

1. Membuat semakan dan pengiraan terperinci bagi kesemua tuntutan bayaran yang dikemukakan bagi tujuan pengesahan dan kelulusan.

2. Meluluskan kesemua baucer bayaran yang didapati betul mengikut peraturan kewangan yang telah ditetapkan.

3. Menyemak cek-cek bayaran kepada pembekal/staf sebelum menandatangani cek-cek tersebut.

4. Menandatangani cek-cek bayaran kepada pembekal/staf.

Nasimin bin Ngadi
(Penolong Bendahari Kanan)

1. Membantu menjana, menggabung dan menyediakan laporan-laporan yang merangkumi data-data kampus Skudai dan City Campus seperti berikut:-

(i) Laporan Prestasi Harian Bayaran kepada KPT setiap 2 minggu sekali.

(ii)Laporan Bil Tertunggak kepada KPT setiap 2 minggu sekali.

(iii) Laporan Perjalanan ke Luar Negara setiap bulan.

(iv) Menyediakan Laporan Lembaga Hasil Dalam Negeri kepada LHDN setiap 6 bulan

2. Memantau serta menyelaras penggunaan peraturan dan amalan prosedur pembayaran yang digunapakai oleh Universiti dan memastikan ianya dipatuhi sepenuhnya oleh semua Pusat Tanggung Jawab.

3. Memantau proses pembayaran Universiti dan memastikan proses pembayaran dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.

3. Membuat kelulusan kedua bagi baucer bayaran dan jernal pelarasan untuk amaun melebihi RM20,000 bagi Vot Mengurus dan Amanah.

4. Menandatangani cek (Kumpulan A) bagi cek-cek bayaran yang dikeluarkan oleh Pejabat Bendahari.

 

Amyrudin Bin Mohamad Mali
(Penolong Bendahari)

1. Menjana, menggabung dan menyediakan laporan-laporan yang merangkumi data-data kampus Skudai dan City Campus seperti berikut:-

(i) Laporan Prestasi Harian Bayaran kepada KPT setiap 2 minggu sekali.

(ii) Laporan Bil Tertunggak kepada KPT setiap 2 minggu sekali.

(iii) Laporan Perjalanan ke Luar Negara setiap bulan.

(iv) Menyediakan Laporan Lembaga Hasil Dalam Negeri kepada LHDN setiap 6 bulan

2. Memantau serta menyelaras penggunaan peraturan dan amalan prosedur pembayaran yang digunapakai oleh Universiti dan memastikan ianya dipatuhi sepenuhnya oleh semua Pusat Tanggung Jawab.

3. Memantau proses pembayaran Universiti dan memastikan proses pembayaran dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.

4. Membuat kelulusan kedua bagi baucer bayaran dan jernal pelarasan untuk amaun melebihi RM20,000 bagi Vot Mengurus dan Amanah.

5. Pengesanan bil/invois/penyemakan Statement of Account/ Tuntutan Hutang atas nama UTM yang dihantar ke Pejabat Bendahari dan dikemukakan kepada PTJ untuk proses arahan pembayaran.

Shahanum Bt Sahab
(Penolong Akauntan)


Haslinda Bt Basarom
(Pembantu Tadbir W17)
Siti Zainorah Bt Mohd Najib
(Pembantu Tadbir W17)
Noor Ismi Bt Ismail
(Pembantu Tadbir (P/O) N17)

1. Menguruskan proses pembayaran bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) seperti berikut:
(a) Overhead Pejabat Bendahari
(b) Perundingan
(c) RA
(d) COE-Tabung Operasi
(e) COE-Tabung Operasi
(f) Amanah lain
(g) Seminar/Kursus

Siti Hairani Bt Mislan
(Penolong Akauntan)


Norniyana Bt Misni
(Pembantu Tadbir (P/O) N17)
Noor Ismi Bt Ismail
(Pembantu Tadbir (P/O) N17)
Haslinda Bt Basarom
(Pembantu Tadbir Kewangan W17)

1. Menguruskan proses pembayaran bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) seperti berikut:
(a) PSZ
(b) FBSBK
(c) SPS
(d) Pejabat Harta Bina
(e) Institut Ibnu Sina
(f) FPPSM

Rozalina Bt Amir
(Penolong Akauntan)


Hajar Bt Rahmat
(Pembantu Tadbir (P/O) N17)
Zainab Bt Hamzah
(Pembantu Tadbir (P/O) N17)

1. Menguruskan proses pembayaran bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) seperti berikut:
(a) Canseleri
(b) FKKKSA
(c) FSKSM
(d) CICT
(e) RMC
(f) BIP

Masasry Bin Hassim
(Penolong Akauntan)


Saripah Bt Mamat
(Penbantu Tadbir Kewangan Kanan W22)
Melissa Hamiza Bt Othman
(Pembantu Tadbir Kewangan W17)
Haslinda Bt Basarom
(Pembantu Tadbir Kewangan W17)

1. Menguruskan proses pembayaran bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) seperti berikut:
(a) Fakulti Pendidikan
(b) Pendaftar
(c) CEPP
(d) HEP

 

Sabariah Bt Seman

(Pembantu Tadbir N17)

1.Bertanggungjawab menguruskan pemfailan baucer bayaran.

2.Merekod kemasukan dan pengeluaran baucer ke dalam dan ke luar Bilik Fail dalam sistem pemfailan Baucer Bayaran.

3.Menyediakan “tagging” untuk kotak fail yang digunakan untuk menyimpan Baucer Bayaran.

Norafinah Bt Ariffin

(Pembantu Tadbir N17)

1.Bertanggungjawab menguruskan pemfailan jernal.

2.Merekod kemasukan dan pengeluaran jernal ke dalam dan ke luar Bilik Fail dalam sistem pemfailan jernal.

3.Menyediakan “tagging” untuk kotak fail yang digunakan untuk menyimpan jernal.

Last Updated on Monday, 26 July 2010 03:35