Channel-E PDF Print E-mail
Written by Administrator | Saturday, 19 December 2009 04:44   

Maklumat bahagian ini boleh juga di muatturun dari bahagian eDokumen

Semua Pembayaran Yuran Melalui Channel-E Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa mulai sesi 1/20062007, segala pembayaran yuran pengajian dan lain-lain adalah diwajibkan melalui kemudahan channel-e (BCBB internet banking). Pembayaran melalui slip bank telahpun dimansuhkan penggunaannya. Sila rujuk manual penggunaan channel-e yang disediakan. Kerjasama daripada semua pelajar adalah sangat diharapkan bagi menjayakan kaedah pembayaran ini yang lebih cepat, tepat dan mudah.

  1. Manual Pengguna.
  2. Channel-E Bank Bumiputra Commerce.
  3. Academic Information Management System

 

Last Updated on Wednesday, 20 January 2010 05:12