Profil PDF Print E-mail
Written by Administrator | Thursday, 17 May 2012 00:00   

VISI

Untuk Menjadi Pusat Perkhidmatan Kewangan yang Dinamik Bagi Menyokong Aspirasi Universiti

MISI

Menguruskan Perkhidmatan Kewangan dengan Efisien dan Berintegriti bagi Menjamin Kelestarian Kewangan Universiti.

MOTTO

“Berkhidmat dan Berhemat”
 

 MATLAMAT PEJABAT

 1. Menterjemah wawasan, misi, objektif dan strategi universiti berkaitan dengan perlaksanaan dan tanggungjawab.
 2. Merancang dan menyedia peraturan dan prosedur pengurusan kewangan.
 3. Memberi perkhidmatan berkualiti bagi membantu melicinkan proses dan sistem kerja pentadbiran dan akademik.
 4. Mengawal kewangan Universiti dengan cekap dan berkesan.
 5. Mengurus sistem kewangan dan perakaunan yang menekankan kepada ketepatan maklumat dan keberkesanan membuat keputusan.
 6. Menyedia dan menyelenggara sistem rekod kewangan dan inventori/aset Universiti.
 7. Mengurus dan mengawal semua pembayaran, perolehan, kutipan dan hasil Universiti.
 8. Mengurus pelaburan, dana dan aliran tunai bagi menambah dan mengukuhkan sumber kewangan Universiti.
 9. Menyelaras penyediaan anggaran belanjawan mengurus dan agihan selari dengan perkembangan dan kemampuan kewangan Universiti.
 10. Menyedia penyata tahunan dan petunjuk prestasi kewangan Universiti.
 11. Pematuhan kepada keperluan piawaian dan peraturan kewangan, Perakaunan dan audit

 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 10 July 2012 04:01