Borang PDF Print E-mail
Written by Ilfi Bin Norman | Sunday, 16 May 2010 22:59   
Borang Unit Emolumen
1. Borang Kredit Gaji
2. Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa
3. Borang Mengkreditkan Emolumen Bulanan
4. Borang Pengiraan/Pengkodan Data Perubahan Emolumen
5. Borang Benar Potong Gaji Dan Tarikh Gaji
6. Borang OT Terkini
Last Updated on Monday, 26 July 2010 02:56