Pekeliling PDF Print E-mail
Written by Ilfi Bin Norman | Saturday, 15 May 2010 22:36   

Pekeliling Bahagian Pengurusan & Pemantauan Zon (Zon D)

1. Pekeliling Pejabat Bendahari Bil 1/2009 - Tatacara Perolehan Universiti

2. Surat Pekeliling Bendahari Bil 2/2008

3. Pekeliling Pejabat Bendahari Bil 2/2007 - Pengurusan Aset Alih Universiti

Last Updated on Monday, 26 July 2010 04:01