Pekeliling PDF Print E-mail
Written by noraini | Tuesday, 06 December 2011 00:00   


1. Pekeliling Bendahari Bil. 1/2009 - Tatacara Perolehan Universiti

2. PP 01/2008 - Tatacara Perolehan KenderaanPekeliling Bahagian Pengurusan Perolehan


 

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 06 December 2011 00:29