Senarai Induk Dokumen Rujukan Luaran PDF Print E-mail
Written by Ilfi Bin Norman | Friday, 16 April 2010 12:08   

Senarai Induk Dokumen Rujukan Luaran Bahagian Pengurusan Perolehan

Bil Nama Dokumen No. Rujukan/Tahun Organisasi yang Mengeluarkan
1 Hadnilai Perolehan, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebutharga SPP/2/1999 Perbendaharaan
2 Hadnilai Perolehan, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebutharga (Tambahan Pertama)
SPP/2/2001 Perbendaharaan
3 Perubahan Hadnilai dan Kuasa Lembaga Perolehan Agensi (Tambahan Kedua SPP Bil 2/99) SPP/11/2001 Perbendaharaan
4 Kenaikan Hadnilai dan Syarat Pembelian Terus bagi Bekalan dan Perkhidmatan SPP/4/2002 Perbendaharaan
5 Perolehan Kenderaan Bukan item Kontrak Pusat Secara Rundingan Terus daripada Syarikat Pembuat/Pemasang Atau Pengedar Sah
SPP/5/2002 Perbendaharaan
6 Perolehan Perisian Khusus bagi Komputer Secara Rundingan Terus Daripada Syarikat Pembekal/Agen Tunggal SPP/9/2002 Perbendaharaan
7 Perolehan Kenderaan Bukan Item kontrak Pusat Secara Rundinga Terus daripada Syarikat Pembuat/Pemasang Tempatan Atau Pengedar Sah. (Tambahan Pertama SPP Bil. 5 tahun 2002) SPP/11/2002 Perbendaharaan
8 Perolehan Secara Rundingan terus Bagi Membekal dan Menyediakan Makanan/Minuman untuk Majlis jamuan rasmi/Acara Khas Kerajaan. SPP/16/2002 Perbendaharaan
9 Perolehan Kenderaan Bukan Item Kontrak Pusat secara Rundingan terus Daripada Syarikat Pembuat/Pemasang Tempatan Atau Pengedar Sah. (Tambahan Kedua SPP Bil. 5 Tahun 2002) SPP/17/2002 Perbendaharaan
10 Garis Panduan Pengurusan Barangan Import/Eksport Kerajaan (Tambahan Kelima SPP Bil 6/1996) SPP/3/2003 Perbendaharaan
11 Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus

S/K/KEW/PK/PP/1100/000000/10/31/Jld.12(26)

Perbendaharaan
12 Surat Pekeliling Yang Masih Berkuatkuasa dan Diterimapakai oleh Universiti www.treasury.gov.my Perbendaharaan
13 Arahan Perbendaharaan yang Masih Berkuatkuasa dan Diterimapakai oleh Universiti www.treasury.gov.my Perbendaharaan
14 Senarai Syarikat Pemfaktoran yang Diluluskan Melaksanakan Pemfaktoran Dengan Kontrak Kerajaan S/K/KEW/PK/PP/9999/000000/11/248 Jld. 3(5) Perbendaharaan
15 Tatacara Pengiklanan Tender Terbuka bagi Projek-projek Kerja SPP/1/2006 Perbendaharaan
16 Perlantikan Multimodal Transport Operator (MTO) Kerajaan S/K/KEW/PK/MP/9999/000000/26/02 Jld. 11 SJ.5 (16) Perbendaharaan
17 Perlantikan Multimodal Transport Operator (MTO) Kerajaan S/K/KEW/PK/MP/1300/000000/S7/17 Jld. 13 (SJ.4)(2) Perbendaharaan
18 Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender SPP/5/2007 Perbendaharaan
19 Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding SPP/8/2006 Perbendaharaan
20 Pelanjutan Tempoh Perlantikan Multimodal Transport Operator (MTO) Kerajaan S/K/KEW/PK/MP/1300/000000/S7/17 Jld. 13 (SJ.4)(13) Perbendaharaan
21 Tatacara Perolehan Kenderaan SPP/1/2008 Perbendaharaan
22 Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) Akta - 2000 Perbendaharaan
23 QMS-Requirements MS ISO 9001:2000 SIRIM Berhad
24 QMS-Fundamentals & Vocabulary MS ISO 9000:2005 SIRIM Berhad
25 QMS-Guidelines For Performance Improvement MS ISO 9004:2000 SIRIM Berhad
26 Guidelines for Quality And/Or Environmental Management Systems Auditing MS IS 19011:2003 SIRIM Berhad
27 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta - 1971 KPTM
28 Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran PA/2008 Agensi Pusat

* Borang ini digunakan untuk merekod status terkini dokumen rujukan luaran dan pengedarannya.

Hadnilai Perolehan, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa sebutharga SPP/2/1999 Perbendaharaan
Last Updated on Monday, 26 July 2010 03:27