Tugas / Fungsi PDF Print E-mail
Written by Ilfi Bin Norman | Wednesday, 10 March 2010 07:55   
Tugas / Fungsi Unit Emolumen
1. Memproses Gaji staf Universiti Teknologi Malaysia (tetap, Sementara,
Kontrak, RA/RO, Sambilan dan Biasiswazah).
2. Memproses bayaran lebih masa, Gantian Kontrak, Gantian Cuti Rehat dan Ex-Gratia
staf Universiti Teknologi Malaysia.
Last Updated on Monday, 26 July 2010 02:58