Tugas / Fungsi PDF Print E-mail
Written by Abd Kadir Ramlee | Friday, 01 July 2011 00:00   

Tugas / Fungsi Unit Pengurusan Perabot

1. Pentadbiran Am

   * Mengurus permohonan perabot dari Fakulti dan Jabatan
   * Mengurus perolehan perabot gunasama
   * Menantau garis panduan perabot universiti
   * Mengawal pengurusan pengsetoran dan kawalan stok
   * Mengeluarkan arahan penghantaran dan perolehan perabot

2. Perolehan Perabot 

   * Melaksanakan kaedah perolehan cara pembelian Kontrak PERB, Tender, Sebutharga dan Pembelian Terus.
   * Menyediakan dokumen tender dan sebutharga dengan anggaran pejabat.
   * Memaklumkan tawaran tender/ sebutharga dalam akhbar tempatan dan laman web ebendahari.
   * Memaklumkan tarikh tutup peti tender/ sebutharga kepada AJK tender/ sebutharga
   * Memantau perolehan dan pembekalan oleh pembekal

3.  Kawalan Stok

    * Mendaftarkan semua surat permohonan perabot
    * Mendaftarkan Borang Inventori Perabot
    * Mengawal Stok dan Koding
    * Mengeluarkan Arahan Pembelian Perabot (BAP)
    * Mengeluarkan Arahan Penghantaran Perabot (BPP)

3. Melukis Plan
    * Menyediakan plan layout dan lukisan perabot
    * Membantu menyediakan dokumen perolehan
    * Memelihara, merekod dan mengemaskini lukisan perabot semasa

4. Pengstoran
    * Menerima bekalan perabot dari pembekal
    * Membuat penghantaran perabot 
    * Menyediakan no. siri perabot

Last Updated on Friday, 01 July 2011 07:05