Panduan Pengguna Sistem HRFIN PDF Print E-mail
Written by Administrator | Tuesday, 19 January 2010 15:57   
PANDUAN PENGGUNA SISTEM HRFIN

Adalah dimaklumkan bahawa UTM telah mula melaksanakan penggunaan Sistem Maklumat Kewangan Bersepadu Universiti (HRFIN) berkuatkuasa mulai 1 Januari 2009. Sehubungan itu, saudara/i boleh memuat-turun panduan pengguna bagi sistem tersebut mengikut modul pilihan dibawah.

Manual Panduan Pengguna Sistem HRFIN

 1. Modul Penyelenggaraan Charge-line
 2. Buku Vot
 3. Belanjawan
 4. Perolehan
 5. Pembayaran (e-form + Invois)
  1. Borang Pelbagai Arahan Pembayaran
  2. Borang Pelbagai Tuntutan Pensyarah Sambilan (SPACE)
  3. Borang Pelbagai Tuntutan Staf Sokongan (SPACE)
  4. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai
  5. Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pegawai Penyelidik Pembantu Penyellidik Pelajar
  6. Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Pendahuluan Diri
  7. Borang Tuntutan Bayaran Saguhati Peperiksaan
  8. Borang Tuntutan Doktor Sambilan
  9. Borang Tuntutan Elaun Memandu Kepada Staf Bukan Pemandu
  10. Borang Tuntutan Elaun Pakaian
  11. Borang Tuntutan Jurulatih Pusat Ko-kurikulum
  12. Borang Tuntutan Lain-lain Perbelanjaan
  13. Borang Tuntutan Lain-lain Saguhati dan Honorium
  14. Borang Tuntutan Lamparan Kerja
  15. Borang Tuntutan Pengendalian Kursus Jurugegas Gas Kelas II
  16. Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan Pakej Pertama (SPACE)
  17. Borang Tuntutan Perjalanan Pensyarah Sambilan Pakej Kedua (SPACE)
  18. Borang Tuntutan Profesor Pelawat Pemeriksa Luar Pensyarah Jemputan Dan Profesor Tamu
  19. Borang Tuntutan Skim Pelajar Bekerja
  20. Borang Tuntutan Syarahan Mata Pelajaran Umum Universiti (SPACE)
  21. Borang Tuntutan Syarahan Sambilan
  22. Borang Tuntutan Unit Pengurusan Program Kerjasama
  23. Borang Tuntutan Yuran Keahlian Badan Professional
  24. Borang Tuntutan Yuran Kelab Rekreasi dan Sukan
  25. Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Dalam Negara
  26. Tuntutan Bertugas Rasmi Kursus Luar Negara
  27. Tuntutan Elaun Pindah Tukar
  28. Tuntutan Syarahan Sambilan Pakej Ketiga 50% (SPACE)
 6. Penerimaan
 7. Bil Tuntutan
 8. Percetakan Cek
 9. Penyesuaian Bank
 10. Pelaburan
 11. Jernal
 12. Lejar Am
Last Updated on Tuesday, 19 January 2010 16:12