Borang PDF Print E-mail
Written by Administrator | Tuesday, 19 January 2010 11:39   
Borang Unit Rekod Harta & Pelupusan
1. Koleksi Borang Di Dalam Pekeliling Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti (TPA)
2. Borang Harta
3. Borang Pelupusan Harta
4. Borang Daftar Harta Tetap
5. Borang Daftar Inventori
6. Borang Tatacara Menguruskan Kehilangan
Last Updated on Monday, 26 July 2010 03:38