Tugas / Fungsi PDF Print E-mail
Written by Administrator | Tuesday, 19 January 2010 11:37   
Tugas / Fungsi Unit Rekod Harta & Perlupusan
1. Memproses baucer bayaran dan jernal bagi pembelian Harta Universiti yang terdiri daripada alatan, komputer, kenderaan, bangunan dan infrastruktur.
2. Melaksanakan verifikasi Harta bagi pembelian semasa sebelum pembayaran diluluskan.
3. Menyediakan penutupan akaun bagi Harta Universiti menggunakan peruntukan mengurus, pembangunan, tabung, penyelidikan, perundingan dan amanah serta projek khas.
4. Melaksanakan verifikasi kenderaan Universiti bagi penutupan akaun.
5. Menyediakan jadual susutnilai Harta Universiti.
6. Menyediakan laporan pelupusan mengikut kategori Harta Tetap dan inventori.
7. Menyediakan laporan Kehilangan Harta Universiti.
8. Menguruskan agihan skim insuran Harta Universiti.
9. Menguruskan tuntutan pembayaran dan pelarasan Harta Universiti bagi vot mengurus, pembangunan, perundingan & penyelidikan dan tabung.
10. Menguruskan penutupan akaun Harta Universiti.
11. Menguruskan Agihan Skim Insuran Harta Universiti.
12. Menguruskan verifikasi Harta Universiti.
13. Menguruskan pelupusan Harta Universiti.
14. Menguruskan kehilangan Harta Universiti.
Last Updated on Monday, 26 July 2010 03:38