Tugas / Fungsi PDF Print E-mail
Written by Administrator | Tuesday, 19 January 2010 11:26   
Tugas / Fungsi Bahagian Akaun, Pelaburan & Penerimaan
1. Menyediakan penyata kewangan tahunan dan Memorandum Jemaah Menteri serta menyelia akaun anak syarikat.
2. Menguruskan aliran tunai dan pelaburan Universiti.
3. Menyediakan kertas kerja Jawatankuasa Kewangan & LPU.
4. Menyediakan Laporan Perbelanjaan Pembangunan, Mengurus, Aliran Tunai & JPKA ke Agensi Pusat.
5. Menguruskan Pelarasan Bank serta Wang Tak Dituntut.
6. Menguruskan penyelenggaraan akaun & pengedaran cek.
7. Menguruskan lejar bulanan dan laporan kewangan.
8. Menguruskan tuntutan hasil Universiti, kutipan hutang dan hapuskira.
9. Menguruskan cadangan pembangunan sistem baru di Bahagian.
10.Jawatankuasa :
    * Jawantankuasa Pelarasan Kafetaria
    * Jawatankuasa Pelaburan
    * Jawatankuasa Kualiti
Last Updated on Monday, 26 July 2010 03:45