Tugas/Fungsi PDF Print E-mail
Written by Administrator | Tuesday, 19 January 2010 09:56   
  1. Mengurus dan mengawal semua tuntutan pembayaran termasuk pendahuluan, pelarasan dan penutupan akaun bagi aktiviti mengurus dan pembangunan.
  2. Menyelaras keperluan peraturan, pekeliling dan arahan berhubung dengan pembayaran Universiti.
  3. Menguruskan dan mengawal penyimpanan fail baucer dan jernal.